تماس باما

دفتر مرکزی

فارس بوانات روستای آباده کارگاه بسته بندی گلدآلو

تلفن پشتبانی

۰۹۳۷۲۶۶۸۳۰۱

ایمیل

gold.aloo.th@gmail.com

واتس اپ

۰۹۳۷۲۶۶۸۳۰۱

اینستاگرام

Goldaloo_store

تلفن پشتبانی

۰۹۳۷۲۶۶۸۳۰۱

تلفن پشتبانی

۰۷۱-۴۴۴۱۸۰۵۳

ایمیل

gold.aloo.th@gmail.com

واتس اپ

۰۹۳۷۲۶۶۸۳۰۱

اینستاگرام

Goldaloo_store